Presentació

L'AMPA són persones, són projectes, són idees, són relacions personals, voluntat, participación, col·laboració, comunicación i diàleg.
 
 
En els següent organigrama podreu veure quins membres formen part de la junta i quines comissions de treball està constituïda la junta.